2019-09-15 KL Fastigheter Par-Open
OK    Förare enligt program
N    Kom ej till start
FN    Fall, kom ej till start
F    Fall
FX    Fall, utesluten från start
X    Utesluten
TT    Touch Tape
R    Stopp
RR    Riders replacement
M    Utesluten p.g.a. 2-minutersregeln

Publik: 0

Tävlingsinformation uppdaterad '2019-09-15 13:46:19'

Denna tävling kommer ej att köras i TA! Tävlingsresultat kommer att redovisas på Västervik Speedways facebooksida:
https://m.facebook.com/pages/category/Sports-Team/WMSK-V%C3%A4stervik-Speedway-346440255411267/?locale2=sv_SE

Inget resultat hittades
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)